მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

VIII კორპუსი, ოთახი N213

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, №13

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

ტელეფონი: +995 032 222 68 11

ელ-ფოსტა:   geohistory@tsu.ge