ჯგუფი:
ტიპი:
აღწერა:  
ზარაფხანა:
ნომინალი :
თარიღი:
კოლექცია :  
საქართველოში ნაპოვნი უცხოური მონეტები :